050-5392446 

הנשים בין קריירה ומשפחה

משפחה וקריירה הן שתי מסגרות המתחרות ביניהן על משאבי זמן ואנרגיה שלנו, המתח ביניהן לעיתים הוא כל כך חזק ומחייב אותנו לבחור ביניהן.

רוב הנשים בניגוד לגברים יבחרו צד אחד - משפחה. מבלי להמעיט מערך המשפחתיות שהוא ערך גבוה במיוחד בחברה הישראלית, השאלה הנשאלת האם זוהי גזירת גורל?  

החברה מכתיבה לנשים את הציפיות והדרישות בה בעת שגם הנשים עצמן יוצרות לעצמן מכלול של ציפיות ושאיפות המגבשות את תפקידן ומעמדן בחברה.

הזמן המושקע בתפקיד אחד נמנע למעשה מן האחר ויוצר מתח ותיסכול על אי היכולת למלא את התפקיד האחר לשביעות רצון מלאה של האשה ושל סביבתה החברתית, תעסוקתית ומשפחתית. 

הנתונים מראים שהנשים עובדות בממוצע פחות שעות מהגברים: 26% מהנשים בגילאים 20-45 שעבדו ונולדו להן ילדים הפסיקו לעבוד בעקבות הולדת הילדים בו בזמן שאצל הגברים נתון זה עומד על 1%.

16% מהנשים צימצמו את המשרות שלהן בהשוואה ל-3% מהגברים.

ועוד נתון מעניין כמעט 40% מהנשים עם ילדים עד גיל 14 מועסקות במשרה חלקית.

עובדות אלה קשורת לאיזון הנדרש מן הנשים בין העבודה לבין תפקידיהן במסגרת הבית והמשפחה.

נשים מוצאות עצמן בתפקידים שהאפשרות בהן להתקדם למשרות בכירות היא כמעט בלתי אפשרית, יש אפילו שיסרבו לקידום על מנת שלא לפגוע באיזון שיצרו לעצמן בין דרישות המשפחה לאלה של העבודה. 

ברור שמצב זה אינו גזירת גורל, לנשים יש שאיפות להצליח, להתקדם ולגשים מאוויים ותשוקות אלא שהן כבולות בתוך תפיסה עצמית וחברתית שמקומן הוא בבית...

ועבודה?... זה רק כדי להשתתף בפרנסת המשפחה.

תהליך אימון אישי מאפשר לאשה העצמה אישית, לפריצת דרך, להגשמת מטרות ולמימוש עצמי.


צור קשר

2all בניית אתרים